Bifipro
Kontakt
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+48 794 319 678
Certyfikaty i pozwolenia dla technologii zwalczających bakterie Legionella

Certyfikaty i pozwolenia dla technologii do zwalczania bakterii Legionella – przepisy prawne

Niezbędnym elementem wdrażania każdej technologii do powszechnego użytku jest nie tylko sprawdzenie, czy należycie spełnia swoje zadanie, ale również, czy spełnia przy tym ogólnie przyjęte standardy. W ocenie pomaga dowód uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz dodatkowe certyfikaty. Dzięki temu istnieje możliwość wychwycenia i eliminacji mankamentów tak, aby produkt trafiający do klienta spełniał jego oczekiwania i był bezpieczny. Chroni to również klienta przed wyborem niesprawdzonej technologii. 

Dobierając technologię do zwalczania Legionelli, należy zwrócić uwagę czy posiada ona niezbędne pozwolenia. Dopiero w następnej kolejności można skupić się na staraniu o dopełniające certyfikaty. 

Pozwolenia i certyfikacja dla technologii do zwalczania bakterii Legionella

1. Pozwolenia i rejestracje

Decyzja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

W Polsce w zakresie stosowania substancji do dezynfekcji wody, technologia musi być zarejestrowana w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jest to organ dopuszczający dany produkt do użytku w określonym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek rejestracji wynika z Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych. Polskie prawo wymaga przejścia procedury rejestracji w Polsce, nawet jeżeli technologia posiada analogiczne pozwolenia z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Stosowanie produktów bez rejestracji może nieść za sobą konsekwencje prawne również dla użytkownika, pomimo braku świadomości konieczności posiadania takiej dokumentacji przez wykonawcę Ignorantia iuris nocet. Można się przed tym uchronić, sprawdzając na stronie urzędu aktualny wykaz technologii dopuszczonych do stosowania na terytorium RP.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zakres dopuszczenia danej technologii.  Informacje te znajdują się w kolumnie „ Postać użytkowa produktu biobójczego i jego przeznaczenie”. Stosowanie środka biobójczego niezgodnie z jego przeznaczeniem jest zabronione. Chodzi tutaj nie tylko o bezpieczeństwo stosowania substancji czynnej, ale również produktów ubocznych, które powstają w czasie reakcji tej substancji ze związkami zawartymi w wodzie (w tym mikoorganizmami). Należy również pamiętać, że negatywne dla zdrowia skutki mogą objawiać się dopiero po kilku latach od zaistniałej dezynfekcji.  

Dopuszczenie ECHA

Kolejnym wymogiem jest stosowanie przez daną technologię substancji czynnej od dostawcy zarejestrowanego przez Europejską Agencję Chemiczną (ECHA). Jest to wymóg stawiany przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.  Ma to ścisły związek z kontrolą jakości danej substancji. Ma to uchronić konsumenta przed stosowaniem przez producentów środków z niezarejestrowanych (nielegalnych) źródeł,  które kuszą niejednokrotnie o wiele niższą ceną. Zawsze w chwili zamówienia można zapytać o dostawcę substancji czynnej i zażądać stosownych dowodów. Aktualny spis zarejestrowanych dostawców można znaleźć na tej stronie.  

Tutaj ponownie można sprawdzić zakres stosowania. 

 

2. Certyfikaty 

Poza niezbędnymi pozwoleniami firmy często decydują się również na certyfikaty dla swoich produktów. Celowo poddają sprawdzianowi i ocenie swoje technologie przez podmioty zewnętrzne, żeby potwierdzić i udokumentować ich skuteczność i bezpieczeństwo. Ocena ta opiera się na przyjętych wymogach i normach. Można więc stwierdzić, że certyfikowane technologie cieszą się większym zaufaniem i wyróżniają wśród konkurencji. 

Technologia Bifipro prócz posiadania niezbędnych dokumentów wspomnianych w punkcie 1, może pochwalić się licznymi certyfikatami pozyskanymi zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należą do nich: 

Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny

Państwowy Zakład Higieny wydaje każdego roku tysiące atestów i świadectw jakości. Jest szanowaną instytucją cieszącą się dużym zaufaniem. Co więcej, ich atest świadczy o bezpieczeństwie stosowania danej technologii. Jest to szczególnie ważne, gdy dezynfekcja dotyczy wody, z którą mamy styczność każdego dnia.  

Certyfikat KIWA

Certyfikat dotyczy dostosowania produktu pod względem jakościowym do wytycznych stawianych przez niezależną Radę Ekspertów. Produkt poddawany jest specjalnemu procesowi audytowemu, a następnie dostosowywany do postawionych wymogów. KIWA jest międzynarodową, akredytowaną i notyfikowaną organizacją certyfikującą. 

CTGB 

CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) czyli Kolegium ds. zatwierdzania środków ochrony roślin i biocydów. Holenderska instytucja czuwająca nad bezpieczeństwem wprowadzanych na rynek produktów biobójczych. 

Deklaracja zgodności CE 

Jest to dokument, w którym producent pod rygorem odpowiedzialności karnej producent lub dystrybutor stwierdza zgodność produktu z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej. Produkt przed wystawieniem takiego dokumentu powinien być poddany certyfikacji i ocenie przez podmiot zewnętrzny, a także uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia. 

Ceryfikat Thessco 

Certyfikat Thessco dotyczy serca urządzenia, czyli elektrod, a dokładnie ich jakości. Certyfikat poświadcza, że elektrody wykonano z miedzi i srebra wysokiej czystości (>99,9% zawartości metalu w elektrodzie). Wysoka jakość elektrod daje gwarancję poprawnego przebiegu procesu elektrolizy.  

Bifipro – skuteczna i bezpieczna technologia 

Oprócz licznych certyfikatów, technologia Bifipro może pochwalić się również referencjami od renomowanych placówek w całej Polsce. Działamy już w takich miejscach jak Hotel Arłamów, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.  

Wszystkie listy referencyjne można znaleźć tutaj. 

Zwalczanie Legionelli w Polsce lokalizacja Bifiro

Obiekty, które zdecydowały się na technologie Bifipro

Kontakt   

Masz więcej pytań o wymaganych pozwoleniach i certyfikacji technologii? Skontaktuj się z naszym doradcą! 

Odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania, a także pomożemy dobrać technologię najlepszą dla Państwa obiektu. Warto nam zaufać! 

Specjalista ds. Technologii – Bartosz Korwin 

b.korwin@blue-fifty.com 

+48 608 559 367