Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Zwalczanie Legionelli legionella

Legionella FAQ – najczęściej zadawane pytania

Legionella jest bakterią odkrytą w roku 1976. Wywołała ona epidemię podczas Konwentu Legionu Amerykańskiego w Filadelfii, gdzie spowodowała śmierć wielu ludzi. O tej bakterii powstało z pewnością już wiele mitów. Warto zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami związanymi z tą bakterią, aby nie powielać błędnych informacji.

Legionella

Legionella FAQ – pytania i odpowiedzi

 

1. Co to jest Legionella?

Legionella to rodzaj bakterii, która może wywołać Legionellozę – ostre zapalenie płuc. Rozwija się w biofilmie w wodzie w temperaturze od 20⁰C do 50⁰C. Bakterie Legionella często występują w instalacjach wodnych w budynkach, skąd poprzez wdychany aerozol mogą dostać się do płuc.

 

2. Gdzie występuje Legionella?

Legionella w środowisku naturalnym występuje w wodach powierzchniowych (głównie strefy przybrzeżne). Legionellę można też spotkać w instalacjach wodnych (instalacje wody zimnej, instalacje ciepłej wody użytkowej czy technologicznej).

 

3. Co powodują bakterie Legionella?

Bakterie Legionella mogą wywołać Legionellozę lub Gorączkę Pontiac.

Legionelloza, znana również jako Choroba Legionistów to ostre zapalenie płuc. Pierwsze objawy pojawiają się po około 7-dniowym okresie inkubacji.  Typowymi objawami są mocne bóle głowy i bóle mięśniowe połączone z około 40 stopniową gorączką. Występuje mocny kaszel z wykrztuszaniem plwociny, często zabarwionej krwią. Częste są duszności oraz silny ból klatki piersiowej. Chorobie Legionistów często towarzyszą biegunka i wymioty. Bakterie mogą przenieść się na inne narządy wewnętrzne, atakując między innymi wątrobę, śledzionę, węzły chłonne lub mózg. Początkowo objawy Legionellozy są często mylone z grypą.

Gorączka Pontiac charakteryzuje się objawami podobnymi do przeziębienia. Charakterystyczne są ból głowy, ból mięśni, gorączka i poczucie ogólnego przybicia. Nie wymaga specjalistycznego leczenia, mija samoistnie po 1-2 dniach.

 

4. Co to jest biofilm?

Biofilm jest złożoną strukturą wielokomórkową bakterii i innych organizmów w formie błony biologicznej. Składa się ze składników organicznych i mineralnych. Występują w niej głównie bakterie ale również glony, grzyby i pierwotniaki. Biofilm bardzo często znajduje się na ściankach rur oraz zbiorników z wodą. W biofilmie znajdują się i rozwijają bakterie Legionella, które później trafiają do wody. Skuteczne wyeliminowanie Legionelli jest możliwe tylko poprzez usunięcie biofilmu który znajduje się w instalacji.

 

5. Jak powstaje Legionella?

Bakterie Legionella rozwijają się w biofilmie w instalacjach wodnych w budynkach. Niewielkie ilości bakterii mogą dotrzeć do budynku z sieci wodociągowej. Pojedyncze bakterie wnikają w biofilm, a następnie przy odpowiedniej temperaturze (20⁰C – 50⁰C) rozmnażają się i przenoszą do kolejnych fragmentów rur instalacji.

 

6. Jak wykryć Legionellę w wodzie?

W celu detekcji bakterii należy zlecić badanie próbki wody akredytowanemu laboratorium.

 

7. Dlaczego tak trudno usunąć Legionellę z instalacji?

Legionella rozwija się w biofilmie. Bakterie są wrażliwe na wysoką temperaturę, jednak biofilm jest w stanie przetrwać nawet w bardzo gorącym środowisku. Z tego powodu powszechnie stosowana dezynfekcja termiczna nie jest w stanie zlikwidować biofilmu, w którym rozwija się Legionella. Ilość bakterii zmniejsza się po przeprowadzeniu przegrzewu, jednak jest to bardzo krótkotrwałe zjawisko. Również konwencjonalne środki, takie jak chlor i inne środki chemiczne nie są skuteczne w usunięciu biofilmu. Działają powierzchniowo i nie wnikają w głąb biofilmu, gdzie rozwijają się bakterie Legionella.

 

8. Jak można się zarazić Legionellą?

Legionella staje się groźna dla życia i zdrowia wyłącznie, gdy dostanie się do układu oddechowego w postaci mieszaniny wodno-powietrznej zwanej aerozolem. Źródłem zakażenia może być np. prysznic lub klimatyzacja. Wypicie wody, w której znajdują się bakterie Legionella nie stanowi zagrożenia.

 

9. Objawy zachorowania

Gorączce Pontiac towarzyszą objawy grypopodobne, takie jak kaszel, osłabienie, gorączka a poprawę widać po kilku dniach. W przypadku Choroby Legionistów typowymi objawami są mocne bóle głowy i bóle mięśniowe połączone z około 40 stopniową gorączką. Występuje mocny kaszel z wykrztuszaniem plwociny, często zabarwionej krwią. Częste są duszności oraz silny ból klatki piersiowej. Chorobie Legionistów często towarzyszą biegunka i wymioty

 

10.Czy Legionella jest niebezpieczna?

Legionella stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością, dzieci oraz osoby w podeszłym wieku. Śmiertelność choroby wśród osób hospitalizowanych może sięgnąć nawet 30% [1].

legionella

11. W jakiej temperaturze Legionella ginie?

Większość szczepów Legionelli ginie w temperaturze 60⁰C, jednak niektóre szczepy zdolne są do dalszego funkcjonowania nawet w 63⁰C.

 

12. Jak walczyć z Legionellą w wodzie?

Liczbę bakterii Legionella można zmniejszyć poprzez stosowanie metod doraźnych. Działają one szybko, jednak pozytywne efekty są obserwowane w czasie do maksymalnie kilku tygodni. Metodami doraźnymi są między innymi przegrzew (dezynfekcja termiczna) polegający na podgrzaniu ciepłej wody użytkowej powyżej 70⁰C i dokładne przepłukanie wszystkich punktów poboru (prysznicy, umywalek itp.). Inną metodą doraźną jest zastosowanie środków chemicznych, takich jak chlor lub dwutlenek chloru. Takie substancje są w stanie zabić większość bakterii, które nie ukrywają się głęboko w biofilmie i pozwalają na obniżenie ilości bakterii występujących w wodzie.

W celu skutecznego i trwałego usunięcia Legionelli która skolonizowała instalacje konieczne jest usunięcie biofilmu, który znajduje się w instalacji. Najskuteczniejszym środkiem, który pozwala usunąć biofilm jest kombinacja jonów srebra i miedzi, dozowanych przez urządzenia Bifipro w procesie elektrolizy. Dodatnio naładowane jony wnikają do wnętrza biofilmu i sprawiają, że tworzące go mikroorganizmy umierają.

 

13. Jak się leczyć w przypadku Legionelli?

W leczeniu Legionellozy stosuje się antybiotykoterapie trwającą od dwóch do trzech tygodni.

 

14. Jak zapobiegać Legionelli w instalacji?

Pierwszą zasadą jest utrzymywanie temperatury wody ciepłej w okolicach 60⁰C. Często z uwagi na rozległość instalacji jest to utrudnione. W celach zapobiegawczych stosuje się środki zabezpieczające dozujące do wody związki uniemożliwiające rozwój bakterii. Ważnym elementem jest również eliminacja takich odcinków instalacji, w których nie ma przepływu i woda ulega zastojowi np. kawałek instalacji z zaślepioną baterią umywalkową.

 

15. Przepisy prawa w walce z Legionellą

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z 7 grudnia 2017 roku określa maksymalne dopuszczalne stężenie bakterii w wodzie. Dla większości budynków wynosi on 100jtk na 100 ml. Dla szpitali w których znajdują się osłabieni pacjenci normy są bardziej restrykcyjne i wynoszą 50jtk 1000 ml. Badania wody w tych obiektach musza być wykonane przynajmniej 2 raz w roku. W innych budynkach przepisy mówią o obowiązku corocznego przeprowadzania badań.

Zostaw numer. Oddzwonimy!


lub zadzwoń 794 319 678!