Bifipro
Kontakt
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+48 794 319 678
dezynfekcja termiczna

Na czym polega dezynfekcja termiczna instalacji?

Dezynfekcja termiczna wody jest często pierwszym krokiem podejmowanym, kiedy pojawia się problem z bakteriami Legionella. Tak zwany przegrzew instalacji c.w.u. ma na celu zabicie bakterii przez działania bardzo wysokiej temperatury.

Dezynfekcja termiczna

Dezynfekcja termiczna instalacji cwu przy usuwaniu Legionelli

Dezynfekcja termiczna wody polega na podgrzaniu jej do temperatury ponad 70oC. Ważne jest, aby w miejscach poboru nie była ona niższa. Każdy budynek powinien być odpowiednio przystosowany do przeprowadzenia takiego działania. Dokładnie reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków termicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak czytamy w owym rozporządzeniu: Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C. Owa metoda zwalczania Legionelii jest również wskazywana przez Państwowy Zakład Higieny jako jedna z podstawowych metod.

 

 

Temperatura wody przy dezynfekcji termicznej

  • Bakterie Legionella potrafią przeżyć w temperaturze wody od 0-63oC.
  • Optymalne warunki rozwoju to 20-50oC.
  • Poniżej 20oC bakterie się zazwyczaj nie rozmnażają, natomiast przy temperaturze powyżej 65oC giną.

Dlatego właśnie rozporządzenie określa minimalną temperaturę w punktach czerpalnych przy dezynfekcji jako 70oC. W takich warunkach większość bakterii w wodzie, a także w biofilmie ginie. Biofilm jest powłoką zbudowaną z komórek bakterii i innych mikroorganizmów. Osadza się on na ściankach wewnętrznej części instalacji. To miejsce, gdzie Legionella się rozmnaża i żyje.

Dezynfekcja termiczna legionella

 

 

Metoda dezynfekcji termicznej z płukaniem

Podniesienie temperatury ciepłej wody często jest jedną z pierwszych metod dezynfekcji. Stosuje się ją w celu usuwania i zapobiegania występowaniu bakterii Legionella w instalacjach cwu.  Jak zatem przeprowadzić przegrzew instalacji? Należy:

  • podgrzać wodę w podgrzewaczach do temp. powyżej 70ºC, zamknąć wszystkie kurki czerpalne i wyłączyć pompę cyrkulacyjną, aż do uzyskania odpowiedniej temperatury w obiegu cyrkulacyjnym w punkcie zasilania podgrzewacza wodą.
  • przeprowadzić dezynfekcję termiczną wszystkich kurków czerpalnych, takich jak krany i prysznice, płukając każdy z nich przez kilka minut.
  • utrzymać wysoką temperaturę w najdalej położonych punktach – zaleca się, aby nie była niższa niż 60ºC (60-65ºC).
  • płukać przez odpowiednio długi okres czasu (Niestety nie jest on jednoznacznie określony. Niektóre kraje europejskie wskazują na czas dłuższy niż 5 min, a amerykańskie Veterans Health Administration zaleca ok. 30 minut płukania).

 

W publikacji Metody dezynfekcji stosowane do usuwania zanieczyszczenia pałeczkami Legionella z instalacji wodociągowych w zakładach opieki zdrowotnej autorki wskazują, ze płukanie i przegrzew należy powtarzać okresowo, aby zapobiec ponownemu pojawieniu się bakterii Legionella. Jednak warto pamiętać, że częsta dezynfekcja może uszkadzać instalację.

Bardzo ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa osobą korzystającym z wody. Przegrzew warto wykonać przy małym obłożeniu lub w czasie, gdy ilość osób korzystających z wody jest najmniejsza. Zapobiegnie to poparzeniom.

 

W ocenie skuteczności tej metody wskazuje się na stosunkowo małą redukcję zanieczyszczenia, krótkotrwały efekt oraz małą przydatność zastosowania w obiektach o rozbudowanej sieci, gdzie trudno jest uzyskać temp. wody powyżej 60ºC. 

Źródło Metody dezynfekcji...

baner bluecare

Dezynfekcja termiczna – wady

Metoda dezynfekcji termicznej wydaję się bardzo prostym sposobem na pozbycie się problemu Legionelli. Jednak w praktyce ma ona sporo wad. W większości przypadków następuje chwilowy spadek stężenia bakterii w wodzie. Po pewnym okresie Legionella najczęściej powraca i proces trzeba powtarzać regularnie. Nie gwarantuje to jednak, że woda będzie bezpieczna w użyciu. Sam proces przegrzewu instalacji nie jest również na tyle prosty. Często trudno doprowadzić wodę w odpowiednio wysokiej temperaturze do bardzo oddalonych punktów poboru. Powoduję to, że cały proces nie jest wystarczająco skuteczny, gdyż bakterie w tych miejscach nie zostają zabite.

Problemem są również tak zwane martwe odcinki, ponieważ instalacja nie może zostać wypłukana. W niektórych budynkach nie można dotrzeć do wszystkich punktów poboru i odpowiednio długo płukać instalacji. Wymaga to sporego zaangażowania personelu, ponieważ proces ten musi być koordynowany. Należy dotrzeć do każdego punktu poboru i płukać go odpowiednio długo, a także zadbać, aby nikt przez przypadek nie się nie poparzył. Sam proces płukania nie jest również tak tani, jak mogłoby się wydawać. Przegrzew wymaga utrzymania wysokiej temperatury wody i odpowiednio długiego, a czasem częstego płukania. Generuje to oczywiście spore koszty, szczególnie w rozległych instalacjach.

Przegrzew instalacji oczywiście nie zawsze jest możliwy. Jeżeli obiekt zasilany jest z sieci miejskiej, to np. w okresie letnim temperatura zasilająca wymiennik jest zbyt niska do przeprowadzenia dezynfekcji termicznej .

 

Negatywne skutki dezynfekcji termicznej

Częste przegrzewanie wody negatywnie wpływa na całość instalacji. Podczas dezynfekcji występuje zjawisko rozszerzalności cieplnej, które znacznie obciąża rury. Dodatkowo wysoka temperatura powoduje osadzanie się kamienia poprzez wytrącanie związków wapnia. Jest to bardzo niepożądany skutek, ponieważ korozja nie tylko niszczy instalację, ale również sprzyja rozwijaniu się biofilmu. Jak wspominaliśmy wcześniej jest on głównym miejscem rozwoju Legionelli.

 

 

Legionella dezynfekcja – co zamiast przegrzewu?

Renomowane obiekty w Polsce – takie jak hotel Arłamów, Novotel, Instytut Matki i Dziecka czy Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie – do zwalczania Legionelli wybrały technologię Bifipro. System pozwala na dozowanie do wody odpowiedniej ilości jonów srebra i miedzi. Posiada stały monitoring, dzięki czemu można obserwować przepływy w instalacji i generować raporty. Dbamy, aby wszystko działało bez zarzutu, dlatego pojawiamy się u naszych klientów kilka razy w roku dokonując przeglądu i konserwacji systemu. Kompleksowo zajmujemy się Legionellą!

Zobacz referencje ze szpitali, hoteli i innych obiektów w Polsce. Dzięki jonizacji dezynfekcja cwu nie będzie już potrzebna.

 

 

Poznaj możliwości Bifipro i poproś o indywidualną ofertę!

Skontaktuj się z naszymi specjalistami z zakresu Legionelli i poproś o przygotowanie oferty. Dołożymy wszelkich starań, aby zaproponowane warunki były dla Ciebie atrakcyjne.

Specjalista ds. Technologii – Bartosz Korwin

b.korwin@blue-fifty.com

+48  608 559 367