Bifipro
Kontakt
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+48 794 319 678

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

zwalczanie legionella - Logo blue fifty

 

 1. Wprowadzenie

Prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i zobowiązujemy się do jej ochrony. Niniejsza polityka wyjaśnia, co zrobimy z Państwa danymi osobowymi.

Zgoda na stosowanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki w momencie pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej pozwala nam na stosowanie plików cookie za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

 

 1. Zasoby

Dokument ten został stworzony przy użyciu szablonu z SEQ Legal (seqlegal.com) i zmodyfikowany przez Website Planet (www.websiteplanet.com).

 

 1. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersję przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach na tej stronie internetowej i korzystaniu z niej, w tym o źródle poleceń, długości wizyt, odsłonach stron i ścieżkach nawigacji po stronie internetowej;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które wprowadzasz podczas rejestracji na naszej stronie internetowej;
 4. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które wprowadzasz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili i/lub biuletynów;
 5. informacje, które wprowadzasz podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 6. informacje generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 7. informacje zawarte we wszelkich komunikatach przesyłanych do nas pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym ich treść komunikacyjną i metadane;
 8. wszelkie inne dane osobowe wysyłane do nas.

 

 1. Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach internetowych. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do następujących celów:

 

 1. administrowanie naszą stroną internetową i biznesem;
 2. personalizacji naszej strony internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. wysyłanie Ci informacji handlowych niemających charakteru marketingowego;
 5. wysyłanie użytkownikowi powiadomień pocztą elektroniczną, o które użytkownik wyraźnie poprosił;
 6. wysyłanie naszego biuletynu e-mailowego, jeśli o to poprosiłeś (możesz poinformować nas w każdej chwili, jeśli nie potrzebujesz już biuletynu);
 7. wysyłanie użytkownikowi informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub działalności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą go zainteresować, pocztą lub, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podobnej technologii (użytkownik może poinformować nas w dowolnym momencie, jeśli nie będzie już potrzebował informacji marketingowych);
 8. dostarczanie osobom trzecim informacji statystycznych na temat naszych użytkowników (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego indywidualnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 9. zajmowanie się zapytaniami i skargami składanymi przez użytkownika lub dotyczącymi go w związku z naszą stroną internetową;
 10. zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 11. sprawdzanie zgodności z zasadami i warunkami regulującymi korzystanie z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej strony internetowej za pośrednictwem prywatnej usługi przesyłania wiadomości); oraz
 12. inne zastosowania.

W przypadku przekazania danych osobowych do publikacji na naszej stronie internetowej, opublikujemy i wykorzystamy te informacje zgodnie z udzieloną nam licencją.

Bez Państwa wyraźnej zgody nie przekażemy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych ich lub innych osób trzecich.

 

 1. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe każdemu z naszych pracowników, członków zarządu, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców, jeśli jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy spółek (czyli naszym spółkom zależnym, naszej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym) w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej polityce.

 

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
 • w związku z wszelkimi toczącymi się lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 • w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym dostarczania informacji innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
 • nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); oraz
 • do każdej osoby, co do której istnieje uzasadnione przypuszczenie, że może zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, w przypadku gdy, naszym zdaniem, taki sąd lub organ z dużym prawdopodobieństwem nakazałby ujawnienie takich danych osobowych.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej polityce, nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika stronom trzecim.

 

 1. Międzynarodowe transfery danych

Informacje, które gromadzimy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane pomiędzy krajami, w których działamy, aby umożliwić nam korzystanie z tych informacji zgodnie z niniejszą polityką.

Informacje, które gromadzimy, mogą być przekazywane do następujących krajów, w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych równoważne przepisom obowiązującym w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.

Dane osobowe publikowane na naszej stronie internetowej lub przekazywane do publikacji na naszej stronie internetowej mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystywaniu takich informacji przez inne osoby.

Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w niniejszej sekcji F.

 

 1. Zachowanie danych osobowych

Niniejsza sekcja G określa nasze zasady i procedury zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych dotyczących zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

 

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Podejmiemy środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

Będziemy przechowywać wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i zaporą sieciową) serwerach.

Przyjmujesz do wiadomości, że przesyłanie informacji przez Internet jest z natury niepewne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

 1. Zmiany

Możemy aktualizować tę politykę od czasu do czasu, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Należy czasami sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumieją Państwo wszelkie zmiany tej polityki. O zmianach w tej polityce możemy powiadomić użytkownika pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem prywatnego systemu wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

 1. Twoje prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: b.mikosz@blue-fifty.com.

Możemy nie ujawniać danych osobowych, których zażądają Państwo w zakresie dozwolonym przez prawo.

Użytkownik może w każdej chwili poinstruować nas, abyśmy nie przetwarzali jego danych osobowych w celach marketingowych.

 

 1. Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegóły dotyczące stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki stron trzecich.

 

 1. Aktualizacja informacji

Prosimy o poinformowanie nas, czy dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat, muszą zostać poprawione lub zaktualizowane.

 

 1. Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie. Plik cookie jest plikiem zawierającym identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie odsyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Ciasteczka mogą być albo “trwałymi” albo “sesyjnymi”: trwałe ciasteczka będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do określonej daty ważności, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed datą ważności; natomiast ciasteczka sesyjne wygasną po zakończeniu sesji użytkownika, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta. Cookies zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących osobiście użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy o użytkowniku, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, dla których są one używane, zostały przedstawione poniżej:

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii).

Większość przeglądarek umożliwia odmowę przyjęcia plików cookie, na przykład:

 • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można zablokować pliki cookie za pomocą ustawień nadpisywania plików cookie dostępnych po kliknięciu “Narzędzia”, “Opcje internetowe”, “Prywatność”, a następnie “Zaawansowane”;
 • w Firefoksie (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie klikając “Narzędzia”, “Opcje”, “Prywatność”, wybierając “Użyj ustawień własnych dla historii” z rozwijanego menu i odznaczając opcję “Akceptuj pliki cookie z witryn”; oraz
 • w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, wchodząc do menu “Dostosuj i kontroluj”, a następnie klikając “Ustawienia”, “Pokaż ustawienia zaawansowane” i “Ustawienia zawartości”, a następnie wybierając “Zablokuj witryny z ustawieniami dowolnych danych” w nagłówku “Pliki cookie”.

Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na Twoim komputerze, na przykład:

 • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10), należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje w tym zakresie można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 • w Firefoksie (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie klikając “Narzędzia”, “Opcje” i “Prywatność”, następnie wybierając “Użyj ustawień własnych dla historii”, klikając “Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając “Usuń wszystkie pliki cookie”; oraz
 • w Chrome (wersja 29), możesz usunąć wszystkie pliki cookie, wchodząc do menu “Dostosuj i kontroluj” i klikając “Ustawienia”, “Pokaż ustawienia zaawansowane” i “Wyczyść dane przeglądania”, a następnie wybierając “Usuń pliki cookie i inne dane witryny i wtyczki” przed kliknięciem “Wyczyść dane przeglądania”.

Usuwanie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Zapisz się do newslettera

i odbierz 10% rabatu na zakup szybkiego testu do badania Legionelli.

Zapisz mnie do newslettera (możesz zrezygnować w każdej chwili).

 

Zostaw numer. Oddzwonimy!


lub zadzwoń 794 319 678!