Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
przepisy prawne w walce z Legionellą

Wymagania dla szpitali w walce z Legionellą

Wydane 7 grudnia 2017 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ściśle określa dopuszczalną ilość bakterii w wodzie.  W tym dokumencie zmieniono kryterium dotyczące wymagań mikrobiologicznych, jakim musi odpowiadać ciepła woda. W większości obiektów wytyczne nie uległy zmianie. Nadal ilość bakterii Legionella w wodzie nie powinna przekraczać stężenia 100 bakterii/100 ml ciepłej wody użytkowej.

 

rzepisy prawne w walce z Legionellą

Obowiązujące przepisy prawne w walce z Legionellą

Bardzo istotne jest zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi ośrodków leczniczych. W obiektach, gdzie przebywają pacjenci o obniżonej odporności, są większe obostrzenia. Takie placówki muszą zadbać o to, by ilość mikroorganizmów w ciepłej wodzie nie przekroczyła 50 jtk/1000 ml. Jest to szczególnie ważne, ponieważ u osób chorych, o osłabionej odporności bakteria Legionella może powodować dużo cięższe choroby, a nawet śmierć.

 

Częstotliwość przeprowadzania badań na obecność Legionelli

Nowe rozporządzenie zmieniło wymagania dotyczące częstotliwości badań. Ośrodki, takie jak szpitale, muszą teraz przeprowadzać badania 2 razy w roku. W pozostałych budynkach, np. hotelach, nadal należy sprawdzać stan wody przynajmniej jeden raz w roku.  Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązek przeprowadzania badań dotyczy również budynków użyteczności publicznej, gdzie wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny. Do takich obiektów zaliczają się więc również szkoły, obiekty sportowe czy baseny.

 

Miejsca pobierania próbek według przepisów prawnych

W rozporządzeniu wymieniono 4 lokalizacje, z których należy poprać próbkę wody do badania. Zlokalizowane one zostały w:

  • najbliższym punkcie czerpalnym lub wypływie ze zbiornika ciepłej wody,
  • punkcie czerpalny najdalej położony od zbiornika ciepłej wody,
  • miejscu powrotu wody do podgrzewacza,
  • wybranych punktach pośrednich, których liczba zależy od wielkości systemu.

 

 

Procedury postępowania przy Legionelli

Kiedy liczba jednostek bakterii w 100 ml jest mniejsza niż 100, zagrożenie nie występuje lub jest ono bardzo znikome. W przypadku przekroczenie 100 jtk w 100 ml, skażenie wody jest średnie i należy podjąć działania, które spowodują redukcję bakterii. W tym przypadku sieć zostaje uznana za skolonizowaną przez pałeczki Legionella (jeśli większość próbek jest pozytywna). Kolejne badanie należy przeprowadzić po 4 tygodniach. Jeśli stan wody się nie zmieni, konieczna jest dezynfekcja i przeprowadzenie kolejnego badania tydzień później. Kiedy w instalacji stężenie bakterii przekracza 1 000 jtk/100 ml, skażenie jest wysokie i należy podjąć działania interwencyjne. Woda w tym stanie nie nadaje się do pryszniców. W takiej sytuacji badania należy przeprowadzić po tygodniu od czyszczenia, a następnie co 3 tygodnie. Bardzo wysokie skażenie występuje przy 10.000 jtk/100ml. Przy takim zanieczyszczeniu należy natychmiast wyłączyć instalację z użycia i przeprowadzić dezynfekcję.

 

Kiedy potrzebna jest dezynfekcja?

Oprócz wyżej wymienionych przypadków, gdzie należy przeprowadzić dezynfekcję, rozporządzenie przewiduję jeszcze 3 sytuacje, kiedy jest to również konieczne. Należy podjąć takie czynności, gdy:

  • instalacja wodociągowa była wyłączona dłużej niż 1 miesiąc,
  • instalacja lub jej część została zmieniona lub przez konserwacje mogła zostać zanieczyszczona;
  • w instalacji wodociągowej, w budynku gdzie przebywają ludzie wystąpiło podejrzenie lub stwierdzono zachorowanie na legionellozę.

 

Dowiedz się więcej na temat technologii do usuwania Legionelli -> Bifipro